Domů » Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Společnost MedRoyal s.r.o., se sídlem „Husova 122, 28401 Kutná Hora, vystupuje na těchto webových stránkách jako Zprostředkovatel mezi Klientem a lékaři.

2. Smlouva je uzavřena mezi Zprostředkovatelem a Klientem potvrzením objednávky k chirurgickému zákroku, souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a úhradou zálohy dle bodu 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Uzavřením smlouvy ujišťuje Klient Zprostředkovatele o své schopnosti operaci podstoupit. Za tímto účelem doporučujeme Klientovi předběžné zdravotní vyšetření a EKG u praktického lékaře, ale lze jej provést i na klinice. Vyšetření za účelem zjištění schopnosti k operaci nesmí být starší než 2 týdny.

4. Zprostředkovatel domlouvá s Klientem před uzavřením smlouvy vhodný termín konzultace a operace. Po uzavřením smlouvy obdrží Klient písemné potvrzení o termínu a informace k operaci, cestě a ubytování.

5. Po obdržení potvrzení termínu převeďte prosím v rámci pěti pracovních dnů zálohu ve výši 20% z celkové ceny operace na účet Fio banky: 2800937730/2010 a do poznámky uveďte Vaše celé jméno. Bližší informace k platbě obdržíte od Vaší koordinátorky.

6. Zbytek ceny operace se hradí na místě před operací. Pokud Klient nemůže dodržet dohodnutý termín operace, má možnost do 6 měsíců stanovit nový termín operace. Při změně rezervace termínu do 14 dnů před dohodnutým termínem operace nevznikají žádné storno poplatky. Pokud dojde k přeobjednání v rámci 14 dnů před operací, klinika si vyhrazuje právo účtovat 7000,- Kč.

7. Zrušení termínu je možné pouze písemně. Ruší-li klient termín operace v rámci posledních do 30 dní před termínem operace, náleží agentuře účtován storno poplatek ve výši 7000,- Kč. Při neomluvené absenci bude účtován storno poplatek ve výši 9000,- Kč.. Zruší-li Klient již jednou změněný termín, bude mu účtován storno poplatek ve výši 7000,- Kč.

8. Veškeré další náklady, jako jsou náklady na pobyt na klinice, kompresní prádlo, kompresní podprsenky nebo laboratorní testy (krevní obraz, EKG atd.), si hradí Klient na místě na klinice dle tamních platebních podmínek.

9. Pokud po vyšetření lékařem na klinice nebude operace ze zdravotních důvodů možná, bude Klientovi vrácena celá záloha a Klientovi bude účtován pouze poplatek za zpracování ve výši 2500,- Kč. Pokud se Klient po předoperační konzultaci rozhodne proti operaci i přesto, že byl operace schopen, bude Klientovi vrácena záloha po odečtení poplatku za zpracování ve výši 3500,- Kč.

10. Rezervované ubytování lze bezplatně zrušit do 7 dnů před příjezdem. V případě pozdějšího zrušení je nutné zaplatit plnou cenu pokoje.

11. Jedná-li Klient nedbale nebo uvádí nepravdivé údaje, bude záloha za operaci účtována v plné výši jako storno poplatek v případě, že k operačnímu termínu nedošlo.

12. V případě, že se termín operace nemůže uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo nemoci na straně lékaře, nelze uplatňovat právní nárok vůči Zprostředkovateli, lékaři nebo klinice.

13. Veškeré informace poskytované společností MedRoyal vycházejí z předchozích zkušeností společnosti MedRoyal se spolupracujícími lékaři, jsou pouze obecného charakteru a nenahrazují individuální lékařské poradenství.

14. Společnost MedRoyal neručí za lékařské služby, cestování nebo ubytování na klinice nebo hotelu, protože tyto služby jsou předmětem smlouvy mezi Klientem a zprostředkovanými klinikami, lékaři, provozovateli hotelů a společnostmi poskytujícími dopravní služby.

15. Společnost MedRoyal ručí pouze za služby ze smlouvy o zprostředkování.

16. Neúčinnost jedné z uvedených doložek nemá vliv na účinnost zbývajících doložek.

17. Místem soudní příslušnosti je Okresní soud Praha. 

Vyberte si službu

Zákroky Medroyal - Služby

Poptejte nezávazně ty nejlepší lékaře

Získejte zdarma posouzení Vašeho přání od 2 až 3 nejlepších chirurgů do 3 dnů

Nezávazně poptat