Domů » Blog » Kdy hradí pojišťovna plastiku prsou

Kdy hradí pojišťovna plastiku prsou

Kdy hradí pojišťovna plastiku prsou
MedRoyal | 21. 11. 2023

V posledních letech, kdy se plastické operace a celkově estetické zákroky na těle stávají populárnější a dostupnější, se častěji dostává do popředí i otázka o financování plastických operací prsou. Tento zákrok, ač je pro mnohé klíčovým krokem k lepšímu sebevědomí a pohodě, může být finančně náročný. Jak tedy mohou pacienti řešit otázku financování?

Plastika prsou hrazená pojišťovnou

Jednou z cest, jak zvládnout finanční náročnost operace je hrazení prostřednictvím zdravotního pojištění.  Operace hrazené pojišťovnou jsou prováděny ze zdravotních důvodů pacientky, ke kterým patří i další například: zdravotní riziko kvůli velikosti prsou pacientky, bolesti zad kvůli velikosti poprsí, přetížení krční i hrudní páteře vlivem hmotnosti prsou. Pojišťovna hradí i úkony spjaté s nádorovými onemocněními, jako je rekonstrukce prsou po jejich úplném nebo částečném odstranění, ale taky při riziku onkologického onemocnění nebo z důvodu závažných vývojových vad.

Do diskuse také pronikají otázky, jestli by pojišťovnou neměli být hrazeny i některé zákroky prováděné z estetických důvodů. Psychický rozměr zdraví je rovněž důležitý a někdy na něj má silný vliv nespokojenost žen se svým tělem, zejména tvarem nebo velikostí prsou. V současné době však zdravotní pojišťovna proplácí pouze zákroky, které se týkají fyzického nepohodlí pacientek – jako jsou bolesti zad, rekonstrukce po mastektomii a podobně. 

V případě čistě estetických zákroků je tedy situace odlišná a pacientky často hledají jiné možnosti financování – zejména plastiku na splátky. 

Zmenšení prsou hrazené pojišťovnou

Zmenšení prsou hrazené zdravotní pojišťovnou je jedním z nejvyhledávanějších úkonů, který pacientky chtějí podstoupit a využít možnost hrazení plastické operace pojišťovnou. Podobně jako při jiných zákrocích hrazených pojišťovnou, musí pacientka v procesu splnit jistá indikační kritéria, aby byla svým lékařem doporučena k provedení zákroku. Po doporučení svým lékařem musí pacientka absolvovat prohlídku také u revizního lékaře zdravotní pojišťovny, který potvrdí nebo vyvrátí požadavek odborného lékaře pacientky. Samotnému výkonu operace předchází několik komplexních vyšetření, které určí, jestli bude operace hrazená z pojištění. 

Plastika prsou na splátky

Náklady spojené se zákrokem plastiky mohou být pro některé pacientky významnou finanční zátěží. Proto už mnoho klinik nabízí možnost financování operace prsou na splátky a tím se služba stává dostupnější pro širší spektrum klientek. Tato možnost financování na splátky se stává stále populárnější alternativou, protože umožňuje pacientkám rozložit náklady na operaci do delšího časového období. 

I u nás v Medroyal máte možnost zvolit si splátkový kalendář, který bude vyhovovat vašim finančním možnostem:

  • Rozložení celkové částky na menší, snesitelné splátky
  • Možnost volby doby splácení, která vám nejlépe vyhovuje – až 72 měsíců
  • Transparentní a předvídatelný splátkový kalendář

Přečtěte si více informací o splátkách a financování operace.

Další články

Přejít na blog
Nezávazně poptat