Domů » Blog » Prasklý implantát: Jak poznat prasklý implantát

Prasklý implantát: Jak poznat prasklý implantát

Prasklý implantát: Jak poznat prasklý implantát
MedRoyal | 5. 10. 2023

I přesto, že se plastické chirurgie neustále vyvíjí a zdokonaluje, dochází i v této oblasti medicíny ke komplikacím. Pokud se rozhodnete pro zvětšení prsou implantátem, měli byste být informovaný ohledně všech rizik, které operace přináší. Jednou z nejběžnějších komplikací po zákroku zvětšení prsou je prasknutí implantátu. V tomto článku se podíváme na to, jak k prasknutí implantátů dochází, jaké jsou rizikové faktory a co dělat v případě, že k prasknutí dojde.

Co znamená „prasklý implantát“?

Když mluvíme o prasknutí implantátu, máme na mysli poškození vnějšího obalu implantátu, což může způsobit unikání gelu nebo solného roztoku z implantátu do těla. Typ a závažnost úniku závisí na typu implantátu a míře poškození.

Ačkoliv se dnešní implantáty považují za velmi bezpečné a odolné, stále může dojít k jejich prasknutí.

Jak k prasknutí implantátů dochází: příčiny prasknutí implantátu

Existuje několik možných příčin:

  • Stárnutí implantátu: Stejně jako všechny materiály, i obal implantátu se časem opotřebovává.
  • Fyzický náraz: Silný náraz, např. při dopravní nehodě, může implantát poškodit.
  • Chirurgická chyba: Při operaci může dojít k poškození implantátu ostrým nástrojem.
  • Výrobní vady: Vzácně může být implantát vadný již od výrobce.

Příznaky prasklého implantátu

Zjištění prasklého implantátu může být někdy komplikované, protože příznaky nejsou vždy okamžitě patrné. Výraznost a charakter příznaků může záviset na typu implantátu (silikonový vs. solný roztok) a závažnosti prasknutí.

  1. Změna ve tvaru a velikosti prsu: Může dojít k náhlému nebo postupnému vypuštění implantátu, což způsobí, že se prs zdá být menší nebo má nepravidelný tvar.
  2. Tvrdnutí prsu: V důsledku reakce těla na unikající materiál může prs tvrdnout, zejména pokud jde o silikonový implantát.
  3. Bolest v prsu: Prasklý implantát může způsobit nepříjemný pocit nebo bolest v prsu.
  4. Změny na kůži: Mohou se objevit otoky, zarudnutí nebo teplotní změny v oblasti prsu.
  5. Kuličky nebo uzlíky kolem implantátu: Tyto může vytvořit uniklý materiál, zejména u silikonových implantátů.
  6. Asymetrie: Pokud praskne pouze jeden implantát, mohou prsa vypadat nerovnoměrně.

V případě implantátu, jehož výplň tvoří tekutý gel, dojde po prasknutí ke ztrátě tvaru poprsí. V tomto případě se obal neboli pouzdro implantátu nařasí a poznat to, že došlo k prasknutí je lehčí. Pokud je implantát vyplněný tuhým gelem, problém se pozná mnohem hůře. Anatomické implantáty, které jsou vyplněny tímto kohezivním gelem je dobré monitorovat a pokud máte pochybnosti nebo pociťujete podezření na prasknutí, musíte absolvovat ultrazvukové vyšetření. Tento problém a porušení obalu je však velmi neobvyklý zejména u moderních dvouplášťových implantátů.

Pokud máte solné implantáty, tedy implantáty plněné fyziologickým roztokem, prasknutí je více běžné. Únik roztoku je pak obvykle rychlý a prso se rapidně zmenší. Vypuštěný roztok pak tělo dokáže absorbovat.

Co dělat, když mám podezření, že se něco děje?

Pokud si všimnete některých výše uvedených příznaků, je důležité konzultovat se svým plastickým chirurgem co nejdříve, aby bylo možné posoudit situaci a navrhnout vhodné léčebné kroky.

Některé příznaky mohou být méně zřejmé, zvláště pokud jde o pomalý únik, proto je důležité pravidelně sledovat změny ve svých prsou a podstupovat rutinní lékařské prohlídky. Pro ty, kteří mají silikonové implantáty, může lékař doporučit pravidelné magneticko-rezonanční zobrazení (MRI) k detekci případných problémů s implantáty.

Při rozhodování, jaký typ zvětšení prsou podstoupit je klíčové brát v úvahu, že implantáty nejsou na celý život, nemají neomezenou životnost a při jejich nošení může dojít k různým komplikacím jako je prasknutí implantátu nebo kapsulace prsou či jiné těžkosti. Proto je nezbytné pečlivě vybírat kliniku, typ zákroku, případně typ implantátů a taky se o prsa starat a monitorovat stav po operaci.

Lékařské postupy v případě prasklého implantátu

Pokud se podezření pacienta nebo lékaře potvrdí a dojde ke zjištění, že je implantát poškozen, je nutné zjistit jaký je rozsah samotného poškození. Po diagnostice lékař rozhodne, zda je nezbytné implantát vyměnit. To závisí na několika faktorech, včetně zdravotního stavu pacienta, typu implantátu a stupně prasknutí. V některých případech je nutná okamžitá výměna, jindy může být možné provést plánovaný chirurgický zákrok.

Chirurgický zákrok je proveden pod celkovou anestézii a probíhá tak, že lékař odstraní prasklý implantát a nahradí jej novým, pokud si to pacientka přeje. Pokud se jedná o silikonový implantát, může být nutné odstranit i některé okolní tkáně, pokud došlo k úniku silikonu. Důležité je zajistit, aby nový implantát byl řádně umístěn a aby bylo minimalizováno riziko dalšího prasknutí.

Další články

Přejít na blog
Nezávazně poptat