Domů » Blog » Životnost prsních implantátů: co byste měli vědět před zákrokem

Životnost prsních implantátů: co byste měli vědět před zákrokem

Jak dlouho vydrží prsní implantáty
MedRoyal | 14. 9. 2023

Plastická chirurgie nabízí mnoho možností pro zlepšení nebo obnovení estetiky prsou a prsní implantáty jsou jedním z nejběžnějších zákroků v této oblasti. Přestože prsní implantáty mohou poskytnout žádoucí výsledky, je důležité mít na paměti, že nemají neomezenou životnost. V tomto článku se podíváme na klíčové aspekty životnosti prsních implantátů a také na to, co může ovlivnit jejich trvanlivost a co můžete očekávat po operaci.

Jaká je životnost prsních implantátů?

Před plánovaním augmentace prsou je nutné myslet na to, že prsní implantáty nejsou záležitost na celý život. Vydrží obvykle 10 až 20 let, než budou potřebovat výměnu nebo jiné úpravy. Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA je vhodná výměna po 10 až 15 letech.

I když se dnes v porovnaní s nedávnou minulostí životnost implantátů zvyšuje, mnoho žen se rozhodne pro vyjmutí implantátů už po 10 nebo 15 letech. Kromě potenciálního zdravotního ohrožení nebo závadnosti implantátu (i když to není vždycky primární důvod) jde právě o estetickou rovinu. Prsa jsou celý život namáhána, působí na ně gravitace, hormonální změny, těhotenství, výkyvy váhy i menopauza. Moderní technologie sice odolnost implantátu zvyšují, ale po tolika letech a změnách na organismu se stává, že kůže na prsou ztratí pružnost a implantáty v ní nemusí být uložené správně. Proto se mnoho žen rozhodne podstoupit výměnu neboli reoperaci.

Jaké faktory ovlivňují životnost prsních implantátů?

Typ implantátu: Existují různé typy implantátů – s fyziologickým roztokem a silikonové. Různé typy implantátů mají i odlišnou délku životnosti.

Chirurgická technika: Kvalita chirurgického zákroku a zkušenosti chirurga mohou významně ovlivnit, jak dlouho implantáty vydrží.

Individuální reakce těla: Každé tělo reaguje jinak na cizí materiály. Někteří pacienti mohou zaznamenat komplikace jako kontrakturu kapsuly, která může ovlivnit životnost implantátu.

Sport a životní styl: Životnost prsního implantátu ovlivňuje i životní styl ženy. Když žena dělá kontaktní bojové sporty, jako judo nebo kickbox, kde může docházet k úderům, je zapotřebí brát v úvahu možnost poškození implantátů. Prsa s prsními implantáty jsou ohrožena i v případě intenzivních sportů, kde dochází k zátěži horní části těla, zejména končetin. Časté vystavování svalové traumatizaci v oblasti hrudníku při náročnějších sportech se také podílí na životnosti prsního implantátu.

Jak se implantát chová a co se s ním děje po operaci prsou?

Implantáty se po augmentaci prsou postupně integrují do okolní tkáně. Kolem implantátu vznikají vazivové kapsuly, což je běžný a normální proces jako imunitní odpověď organismu. Vytvoření tenké vazivové kapsuly kolem implantátu je normální, někdy se ale stane, že vazivo ztuhne a dochází ke stavu známému jako kontrakce kapsuly. Průběžně může docházet ke změnám tvaru a polohy implantátu, které mohou být také důvodem k úpravě, výměně nebo vyndání implantátu.

Existují nějaké možnosti prodloužení životnosti implantátů?

Prvním krokem k dlouhé životnosti je samozřejmě výběr dobré kliniky a šikovného chirurga. Po operaci a dobré reakci těla je stále důležité stav implantátů monitorovat, aby se jednak zvýšila jejich životnost, ale i předešlo možným zdravotním komplikacím.

Pravidelná domácí kontrola samovyšetřením je skvělým způsobem, jak mít stav implantátů pod kontrolou. Jednoduché samovyšetření uděláte kontrolou prsou pomocí hmatu, soustřeďte se i na implantát samotný a vnímejte, jestli nedošlo ke změnám. Hmatem kontrolujte i oblast v podpaží.

I když nepociťujete potíže, je nutné chodit na pravidelné kontroly. V případě, že nemáte žádné pooperační komplikace, je kontrola jedenkrát za dva roky. K běžným vyšetřením patří například ultrasonografie nebo nukleární magnetická rezonance. Při NMR jde o méně dostupnou metodu a využívá se pouze v případech, kdy výsledky ultrasonografie nejsou jednoznačné.

Kromě vzhledu je dobré brát v úvahu i záruku na implantáty. Mnoho žen se o náhradu zajímá až v případě nějakého problému. To není nejvhodnější stav, protože jak bývá zvykem, každý výrobce má jiné podmínky záruky a je dobré vědět, jaké máte možnosti, pokud dojde k těžkostem. Při výběru je dobré se soustředit na záruku výměny při kapsulární kontraktuře, nebo výměnu v případě přetočení implantátu. To se může stát při použití anatomických prsních implantátů.

Vhodně zvolený povrch implantátů je také faktorem, který přispívá k jejich životnosti a lepšímu usazení v tkáni.

Je nutná reoperace po několika letech?

Může se zdát, že zákrok reoperace by měl být jednodušší, opak je však pravdou. Jeho složitost podtrhuje i cena, která je u reoperací obyčejně vyšší než cena při prvotní augmentaci, tedy zvětšení prsou pomocí implantátů.

Komplikovanost reoperace spočívá především v komplexnosti, která je s tímto zákrokem spojena.  Nejprve je nutno vyjmout starý implantát a operace se neobejde bez dodatečné úpravy nebo modelace prsa. Cena vzrůstá i kvůli časové náročnosti.

Všechny detailní informace o životnosti implantátů i o potenciálních rizicích by vám měl poskytnout váš chirurg. Nezapomínejte, že dobrou informovaností a starostlivostí můžete předejít mnohým problémům.

Nezávazně poptat